TOKSİKOLOJİK TESTLER

TOKSİKOLOJİK TESTLER Toksik maddelerle çalışan insanların, mesleklerinden ötürü değişik derecelerde bu maddelere maruz kaldıkları ve bunun her gün tekrarlandığı bilinmektedir. İş çevresindeki toksik maddelerden etkilenenler o işte çalışanlarla sınırlı değildir. Toksik atıklar yoluyla o işyerinin duvarlarını aşma potansiyeli de taşımaktadır. Su, hava, ürün ve çalışanlar tarafından taşınan toksik ajanlar, ulaştıkları insan grupları için de bir risk oluşturmaktadır. Sanayide kullanılan bir çok kimyasal toksik özellik taşımaktadır.

Bu maddelerle ilgili

 • İdrarda d – ALA, İdrarda Uro – koproporfirin
 • İdrarda porfirin T
 • Protoporfirin IX
 • İdrarda Porfobilinojen ) Tetrakloretilen (TCA) 
 • Hippurik Asit
 • Fenol
 • Methemoglobin
 • Karboksihemoglobin 
 • TCA ( Triklorasetik Asit ) 
 • Kolinesteraz Aktivitesi 
 • ALA (Delta Amino Levulinik Asit)
 • İdrarda fenol
 • Kanda benzol
 • Demir
 • Aluminyum
 • Kurşun ve bileşikleri (Kan kurşun düzeyi)
 • Bakır ve diğer toksikolojik testler yapılabilmektedir.

Toksikoloji taramaları sıklıkla bir hasta baygın veya normal dışı davrandığında hastane acil servis personeli tarafından istenir. Testler ayrıca zihinsel durum değişikliği olan hastalarda, nöbet durumlarında ve demans başlangıcında yapılır. Toksikoloji taramaları şüphelenilen cinsel saldırı vakalarında da faydalı olabilir.

Bazı durumlarda bir hasta yanlışlıkla reçeteli bir ilaca maruz kalmış olabilir veya aşırı doz konusunda bir şüphe olabilir. Bazı işverenler rastgele ilaç taraması yapılmasını gerektirirler. Yasa dışı ilaç istismarı için testi pozitif olan çalışanlar askıya alınabilir veya işten atılabilir.