LABORATUVAR TETKİKLERİ

MOBIL SAĞLIK LABORATUVARI

3M Polikliniğinde çalışmakta olduğumuz laboratuvar testleri:

 • Hemogram (18 Parametre)
 • Tam idrar tetkiki, Kolesterol
 • Trigliserid
 • Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti- HBc IgG
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV (1+2)
 • Portör taramaları
 • Kanda Kurşun
 • İdrarda Kurşun
 • ALA
 • ALA- Porfobilinojen
 • Protoporfirin
 • Hippürik Asit
 • Kolinesteraz
 • Karboksihemoglobin
 • Methemoglobin
 • Bakır
 • Çinko
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Uyuşturucu madde panelleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstride kullanılan madde sayısı arttıkça bunlarla ilgili maruziyetler ve vücutta oluşturdukları etkileri de artmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında kişisel maruziyetleri ve bunlara bağlı oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede laboratuvar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

3M laboratuvarında çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır:

 • Kültür testleri
 • Bakteri tanımlama testleri
 • Antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri
 • Antibiyotik direnç araştırmaları
 • Direkt mikroskobik incelemeler
 • Boyalı preparat incelemeleri
 • Dışkıda parazit yumurtası araması
 • Antijen tarama testleri
 • Antikor testleri (serolojik testler)
 • PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testleri

Mikrobiyoloji laboratuvarı denilince bu testler arasında ilk akla gelen, kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleridir. Bu testler laboratuvarımızda, uluslararası standartlarda ve otomasyon sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu sistemle bakteriler klasik yöntemlerle yapılandan daha ileri düzeyde tanımlanmakta ve bunun yanında ortaya konulamayan direnç mekanizmaları ile ilgili bilgiler de elde edilmektedir. Bu da enfeksiyonların tedavisinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle, hastane enfeksiyonlarına neden olan çoğul dirençli bakterilerle oluşan enfeksiyonlarla baş edebilmek için bu bilgiler çok önemli olmaktadır.