İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU İşe yeni başlayacak işçiler için yapılacak işe giriş muayenelerinde, değerlendirmeye alınması önemli olan bir çok testi işe başlamadan 3M Polikliniğinde yaptırabilirsiniz. Özellikle akciğer filmi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan sayımı, idrar tetkiki, kan gurubu, portör tetkikleri, işin niteliğine göre karaciğer fonksiyon testleri, hepatit testleri, toksikolojik testler ve göz muayenesi gibi sizin belirlediğiniz bir çalışma paketi çok uygun şartlarda çalışanlarınıza sunulabilmektedir.

İşçilerden istenen bu tür testler diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamakta ya da sadece bir kısmı tarafından yapılmaktadır. Kurumunuzla yapacağımız anlaşma ile, gönderdiğiniz her işçiye ne yapılacağı tarafımızdan biliniyor olacak, böylece kısa sürede ve uygun fiyatlarla bir paket uygulama.

İşe giriş muayeneleri; isin riskleri göz önünde bulundurularak, çalışanların sağlık durumunun ise uygun olup olmadığının tespiti çalışmasıdır. Bu muayeneden amaç, kişinin niteliklerine uygun olan bir ise yerleştirilmesidir. İşe giriş muayenesi ile, ise başvuran kişiler tıbbi yönden değerlendirmelerden geçirilmektedirler. Kişilerin psikososyal-fizyolojik özellikleri değerlendirilmektedir.