ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ Biz, çevreyi, faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının yararlanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

  • Bir çok alanda çam fidesi dikme projeleri ve takip edilmesi
  • Tüm çalışanlarımıza çevrenin korunması, çalışma alanları ile ilgili çevresel etkileri kavrayabilmeleri ve olası etkileri azaltmalarını sağlayabilmek amacıyla Çevre Bilinci eğitimleri verilmesi.
  • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutacak,
  • Çevresel risk değerlendirme çalışmaları kapsamında faaliyet alanlarımızda gerçekleşebilecek çevresel olayların ve kazaların oluşmasını önleyecek karar mekanizmalarının kurulması, düzeltici önleyici tedbirlerin acil müdahale planlarına entegre edilmesi.
  • Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirecek,
  • Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktaracak, herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlayacak,
  • Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın çevre konusunda yapacağı önerilerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sonrasında çevre performansına olumlu katkı sağlayacak önerilerin uygulanması.